Contacto
Noticias cortas
Teléfono de contacto - 938 613 071Formulario de contacto*


*

*Campos obligatoriosEL CLUB CICLISTA GRANOLLERS, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa al soci que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de EL CLUB CICLISTA GRANOLLERS. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se a EL CLUB CICLISTA GRANOLLERS.

SEGURIDAD VIARIA
En las noticias teneis un informe junto con un manifiesto de pautas para la Seguriddad Viaria
CALENDARIO BREVET 2019
Para verlo pestaña Brevet